Ympäristö

Iisveden Metsä Oy on paikallisten metsänomistajien yhtiö. Tämä luo selvät puitteet toiminnallemme. Kannamme vastuumme siitä, että toimintamme ei aiheuta haittaa ympäristölle. Luontoarvot huomioonottava puunkorjuu on meille kunnia-asia, joka takaa yrityksemme toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

Puunhankintaamme ohjaa Suomen metsäsertifioinnin PEFC FI 1002:2014 -standardi. Iisveden Metsä Oy:lle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti nro 92674-2011-AE-FIN-FINAS. Meille on myönnetty PEFC-merkin käyttöoikeus (PEFC/02-32-39).

Iisveden Metsä Oy:n ylimmällä johdolla on kokonaisvastuu siitä, että Iisveden Metsä Oy:ssä noudatetaan PEFC ST 2002:2013 -standardin mukaista puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää, ja johto on sitoutunut noudattamaan hallintajärjestelmän vaatimuksia, sekä valvomaan, ettei puuraaka-ainetta toimiteta kiistanalaisista lähteistä. Lisäksi johto sitoutuu kantamaan sosiaalisen vastuunsa ja ylläpitämän standardinmukaisia työolosuhteita.

 

PEFC CoC sertifikaatti

 

PEFC-merkin käyttöoikeus

Iisveden Metsä Oy I Piimänkatu 1, 77800 Iisvesi I 017 - 515 201 I Y-tunnus: 0213427-2