Yhtiökokous 29.5.2019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

pidetään Suonenjoella Yrityspuisto Futurian auditoriossa, Jalkalantie 6, keskiviikkona 29. päivänä toukokuuta 2019 kello 10.00.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen esitys, joka koskee omien osakkeiden hankkimista yhtiölle:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä kahdeksan päivän ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Iisvedellä.

 

Iisvedellä 4. päivänä huhtikuuta 2019

Hallintoneuvosto

 

Talonkilehdistä luopuminen

Yhtiön hallitus on hallintoneuvoston kannan mukaisesti päättänyt luopua talonkilehtien käytöstä. Osakkeenomistajat, jotka palauttavat yhtiölle talonkilehdet kokonaisuudessaan ja ilmoittavat pankkiyhteystietonsa, saavat tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavat osingot suoraan tileillensä.

Ne osakkeenomistajat, jotka eivät palauta talonkilehtiään, saavat osinkonsa osinkolippuja vastaan kuten aiemminkin. Uusia talonkilehtiä ei kuitenkaan enää paineta.

HUOM! Jos osakkeenomistajalla on osakkeista säilytyssopimus pankin kanssa, ei osakkeenomistajan tarvitse tehdä asian suhteen mitään toimenpiteitä!

Talonkilehtien palauttaminen tapahtuu seuraavasti: 

  1. Jos osakkeenomistajalla on mahdollisuus käydä yhtiön konttorilla, täytämme lomakkeet odottaessanne, ja asian käsittely nopeutuu. Ottakaa talonkilehdet mukaan.
  2. Jos teillä ei ole mahdollisuutta käydä konttorilla, toimikaa seuraavasti:

- Tulostakaa 2 kpl oheista talonkilehtien palautuslomaketta

- Täyttäkää lomakkeisiin nimenne, osoitteenne, henkilötunnuksenne sekä niiden osakkeiden määrä ja numerot, joiden talonkilehdet palautatte. Jos omistatte montaa eri osakesarjaa, eikä tila palautuslomakkeella riitä, voitte kirjoittaa tiedot osakkeista erilliselle paperille.

- Lisätkää lomakkeisiin sen pankkitilin numero, johon haluatte mahdollisesti jaettavat osingot.

- Allekirjoittakaa molemmat palautuslomakkeet

- Palauttakaa talonkilehdet yhdessä molempien palautuslomakkeiden kanssa osoitteeseen:

Iisveden Metsä Oy
Piimänkatu 1
77800 Iisvesi

 - Yhtiö palauttaa teille toisen palautuslomakkeen vastaanottokuittauksella varustettuna.

 Talonkilehtien palautuslomake.pdf

Iisveden Metsä Oy I Piimänkatu 1, 77800 Iisvesi I 017 - 515 201 I Y-tunnus: 0213427-2