• Nimeton 1

Yhtiökokous 29.5.2019

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

pidetään Suonenjoella Yrityspuisto Futurian auditoriossa, Jalkalantie 6, keskiviikkona 29. päivänä toukokuuta 2019 kello 10.00.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen esitys, joka koskee omien osakkeiden hankkimista yhtiölle:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla yhtiön ja osakkeiden myyjän sopimalla markkinahinnalla. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä kahdeksan päivän ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Iisvedellä.

 

Iisvedellä 4. päivänä huhtikuuta 2019

Hallintoneuvosto

 

  • Ostajalle
  • Ostajalle
  • Ostajalle
  • Ostajalle

Ostajalle

Tuotantomme lähtee asiakkaan tarpeista. Olemme keskittyneet tuottamaan määrämittaista sahatavaraa, jonka raaka-aine hankitaan maamme parhaista kuusikoista. Tämä takaa asiakkaillemme erinomaisen saannon, ja korkealuokkaisen lopputuotteen laadun.

  • Myyjälle
  • Myyjälle
  • Myyjälle
  • Myyjälle

Myyjälle

Käytämme tuotannossamme vuosittain yli 200.000 kuutiometriä kuusitukkia. Hankinta-alueemme kattaa noin 100 kilometrin säteen tuotantolaitoksemme ympärillä, Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla.

Iisveden Metsä Oy I Piimänkatu 1, 77800 Iisvesi I 017 - 515 201 I Y-tunnus: 0213427-2